دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
انتشار کتاب «مکانیک سنگ به روش آموزش پروژه محور»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/24 | 

کتاب «مکانیک سنگ به روش آموزش پروژه محور» ترجمه آقایان دکتر سید میثم ایمانی و امیر رضا صادقی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
کتاب حاضر، تمام موضوعات مهم موجود در مکانیک سنگ را پوشش داده و همچنین جنبه‌های عملی مربوط به ریزش سنگ، پایداری شیب سنگی و تونل‌ها مورد بحث قرار گرفته است. بین آنچه به دانشجویان در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود و آنچه از آنها به عنوان مهندس انتظار می‌رود، تفاوت‌هایی وجود دارد اگر چه ممکن است دانشجویان، در کلاس به راحتی با معادلات پیچیده کار کنند، اما اغلب در رویارویی با مسائل عملی مهندسی در محل کار، با مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین رویکرد آموزشی پروژه محور، که تا حدی مشابه فعالیت‌های واقعی مهندسی است، جایگزین معتبری برای روش‌های آموزشی سنتی می‌باشد.
کتاب حاضر برای دانشجویانی که تمایل به درک بهتر از آنچه که درآینده شغلی خود انتظار دارند جذاب خواهد بود در این کتاب خوانندگان با یک پروژه واقعی مشابه آنچه که در مسائل عملی مهندسی با آن  مواجه می‌شوند، روبرو می‌گردند، که باید با استفاده از مفاهیم نظری ارائه شده در فصول مختلف این کتاب، راه حل مناسبی برای آن بیابند.
Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.13336.fa.html
برگشت به اصل مطلب