دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
ادامه امتحانات پایان نیمسال تحصیلی جاری از روز سه شنبه مورخ ۲۷ دی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/26 | 
بدینوسیله به اطلاع همکاران معزز و دانشجویان گرامی می رساند که با عنایت به روند فعالیت دانشگاه‌ها و ادارات، ادامه امتحانات پایان نیمسال تحصیلی جاری از روز سه شنبه مورخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ بطور حضوری و طبق برنامه‌های اعلام شده قبلی برگزار خواهند شد.
برای هر یک از اعضاء خانواده امیرکبیر سلامت و موفقیت را از درگاه الهی خواستاریم.
 
                             هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.257.13356.fa.html
برگشت به اصل مطلب