دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
برگزاری حضوری امتحانات ۲۸ دی ماه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/27 | 
بدینوسیله به اطلاع همکاران عزیز و دانشجویان گرامی می‌رساند که با عنایت به روند فعالیت دانشگاه‌ها و ادارات، ادامه امتحانات پایان نیمسال تحصیلی جاری در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ بطور حضوری و طبق برنامه‌های اعلام شده قبلی برگزار خواهند شد.
توفیقات الهی را برای همه اعضاء خانواده امیرکبیر از درگاه الهی مسئلت داریم.
 
هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.13369.fa
برگشت به اصل مطلب