دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/8 | 

مراسم تکریم و معارفه مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه  با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع  ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و  جمعی از مدیران و کارکنان دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : در این مراسم  از زحمات و تلاش های آقای مهندس بهنام صبوحی مدیر سابق امور اداری تقدیر و تشکر به عمل آمد و آقای مهندس محمد نوروزی به عنوان مدیراموراداری و پشتیبانی معرفی شد .
دکتر کمالی ایگلی  معاون توسعه و مدیریت منابع از تلاشها و زحمات آقای مهندس صبوحی که در جهت پیشبرد اهداف سازمانی و توسعه اداری تلاش های وافری داشته اند قدردانی کرد و گفت : هدف همه ما خدمت خالصانه به جامعه دانشگاهی صنعتی امیرکبیر است و انجام درست مسئولیت به نوعی ذخیره آخرت است و مهیا کردن بستر توسعه در دانشگاه یک خدمت بزرگ به کشور محسوب می شود.
مهندس محمد نوروزی مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه نیز در این مراسم از زحمات و تلاش های آقای مهندس صبوحی تشکرو قدردانی کرد و گفت امیدواریم  با بهره مندی از خرد جمعی و استقبال از پیشنهادهای همکاران در بخش های مختلف بتوانیم بستری را برای تحقق هرچه مطلوب تر اهداف و برنامه های دانشگاه فراهم کنیم  و دانشگاه را در مسیر رشد و توسعه قرار دهیم.
مهندس صبوحی در این مراسم از همکاران مجموعه امور اداری و پشتیبانی دانشگاه که در طول یک سال اخیر در راستای پیشبرد برنامه های دانشگاه تلاش و همکاری  کردند تشکر و قدر دانی نمود.
دکتر مهدی رفیع زاده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیز از زحمات آقای مهندس صبوحی تشکر و برای آقای مهندس نوروزی آرزوی موفقیت کرد.

عکس‌ها را در ادامه ملاحظه نمائید: ...

 


نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.13442.fa
برگشت به اصل مطلب