دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
موفقیت دانشجویان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در کنکور کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/2 | 
دانشجویان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ حائز رتبه های برتر شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : در کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۸  آقایان وحید شاهرودی، مهدی حق شناس، احمد رضا خزائی و علیرضا مسائلی به ترتیب موفق به کسب رتبه های۱و۲و۷و۱۴ و  سرکار خانم سیده فاطمه ارفعی موفق به کسب رتبه ۱۲ شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.329.fa
برگشت به اصل مطلب