دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
تازه های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۱ | 
کتاب "سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری سوخت‌های زیستی در کشور" تألیف آقای دکتر مهدی مجیدپور توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. تولید و استفاده از سوخت‌های زیستی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع انرژی‌های تجدیدپذیر، در سالیان اخیر حجم بالایی از پژوهش و فعالیت را در بخش‌های علمی و همچنین مدیریتی و سیاست‌گذاری در کشورهای پیشرفته به خود اختصاص داده است. با توجه به روند جهانی، حرکت به‌سوی این منبع انرژی در کشور ما نیز اجتناب‌ناپذیر است. کتاب را به علاقمندان و صاحبنظران توصیه می‌نمایم.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.50.fa
برگشت به اصل مطلب