دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
امضا تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان مناطق آزاد کیش و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/10 | 
تفاهم نامه نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سازمان منطقه آزاد کیش و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سازمان منطقه آزاد کیش و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف تاسیس شتابدهنده صادراتی، صنایع خلاق و دانش بنیان منعقد شد.
این تفاهم نامه  در راستای استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانمندیهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر منعقد شده است.
از مفاد این  تفاهم نامه  می توان به همکاری در ایجاد  زیست  بوم صنایع خلاق و زمینه استقرار و فعالیت شرکتهای خلاق، دانش بنیان و نوآور در جزیره کیش  با تأکید بر تجاری سازی بین المللی، تقویت صادرات محصولات و خدمات خلاق و دانش بنیان  ، همکاری در ایجاد شتابدهنده مکمل و تخصصی بین المللی با تمرکز بر صادرات محصولات و خدمات خلاق و دانش بنیان ، همکاری در پروژههای مرتبط با «شهر هوشمند کیش » از طریق جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و فعال سازی شرکت های دانش بنیان مرتبط ، همکاری در برگزاری رویدادهای بین المللی به منظور معرفی صنایع خلاق و دستاوردهای فناوری و نوآوری در جزیره کیش ،  همکاری و تعامل مستمر با مرکز فناوری و نوآوری دانشگاههای سطح یک سرزمین اصلی برای شناسایی پتانسیلهای جزیره کیش و تسهیل صادرات شرکتهای خلاق و دانش بنیان مستقر در دانشگاهها از طریق جزیره کیش ، جذب سرمایه خارجی برای توسعه واحدهای فناور و شرکتهای خلاق و دانش بنیان و فعال شدن دانشگاه در پروژههای مرتبط با صنایع خلاق، فناوری اطلاعات و ارتباطات، محیط زیست، گردشگری و انرژی پاک در جزیره کیش اشاره کرد.
این تفاهم  نامه  به امضا محمدرضا رستمی، معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و دکتر سید احمد معتمدی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر رسیده است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.535.fa
برگشت به اصل مطلب