دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
رئیس پژوهشکده آب ،محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/21 | 
در حکمی ازسوی دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه رئیس  پژوهشکده آب ،محیط زیست و توسعه پایدار منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : دکتر محمد رحمانی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی به ریاست پژوهشکده آب،محیط زیست و توسعه پایدار منصوب شد.
همچنین از تلاش ها وزحمات صادقانه دکتر عبدالله اردشیر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی  عمران ومحیط زیست که طی سالیان متمادی ریاست این پژوهشکده را عهده دار بودند نیز تشکر و قدر دانی بعمل آمد.
گفتنی است : پژوهشکده آب،محیط زیست و توسعه پایدار از پژوهشکده های فعال دانشگاه می باشد که تاکنون فعالیت‌های چشمگیر و اثر بخشی در حوزه کاری مرتبط داشته است.
در این پژوهشکده مرکز تحقیقات محیط زیست،مرکز مطالعات و توسعه فناوری آب و دفتر توسعه پایدار فعالیت می‌نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.6588.fa
برگشت به اصل مطلب