دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
طی جلسه ای؛ همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دانشگاه بصره بررسی شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/11 | 

در جلسه ای که با حضور مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد نحوه همکاری آموزشی این دانشگاه با دانشگاه بصره مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر امیر گل رو مدیرهمکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جلسه بررسی همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه بصره گفت: دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و بصره بسیار مشتاق به همکاری مشترک هستند که برای تحقق این امر باید برنامه ریزی صورت گیرد.
وی افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای تجهیزات و زیرساخت های علمی و آموزشی بسیار قوی است که می تواند در این زمینه ها با دانشگاه بصره همکاری کند.
مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: موارد همکاری مشترک دو دانشگاه ها طی هفته های آینده در قالب جلسات مجازی پیگیری خواهد شد.
دکتر گل رو تاکید کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر می تواند در زمینه تبادل استاد و دانشجو، تجهیز آزمایشگاه و فعالیت های علمی و آموزشی با دانشگاه بصره همکاری کند.
وی عنوان کرد: همچنین لازم است برای پیگیری ارتباط میان دو دانشگاه دفتر مشترک نیز راه اندازی شود.
مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه در زمینه همکاری مشترک با دانشگاه بصره بسیار جدی است و لازم است با برنامه ریزی دقیق زمینه همکاری بین دو دانشگاه تعیین شود.
دکتر ماجد نماینده دانشگاه بصره نیز در این جلسه گفت: پس از تعیین زمینه همکاری مشترک دو دانشگاه لازم است برای پیگیری برنامه ها نمایندگان دو دانشگاه تعیین شوند.
وی افزود: درحال حاضر این دانشگاه با دانشگاه های فردوسی مشهد و علوم پزشکی ایران درحال فعالیت مشترک است که امیدواریم به زودی فعالیت های مشترک با دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز شکل گیرد.
نماینده دانشگاه بصره اظهار داشت: ما علاقه داریم که ارتباط علمی و آموزشی گسترده ای با دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم بنابراین امیداوریم هرچه سریعتر در رشته های مهندسی خود از ظرفیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر استفاده کنیم.
ماجد اظهار داشت: برنامه داریم از اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان اساتید مدعو در این دانشگاه استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برنامه داریم با کمک دانشگاه صنعتی امیرکبیر رشته های جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی را راه اندازی کنیم.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.7937.fa
برگشت به اصل مطلب