دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
تمدید مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/31 | 
نظر به تقاضای تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۷ مبنی بر عدم امکان دفاع از پایان نامه های خود تا تاریخ اعلام شده (پانزدهم شهریور ۱۴۰۰) که به دلیل تعطیلی های اخیر دانشگاه در شرایط قرمز کرونایی بوده است، بدین وسیله اعلام می گردد؛ بنا بر پیشنهاد ریاست محترم دانشگاه و طرح و تصویب در کمیسیون موارد خاص، این مهلت تمدید شده و دانشجویان می توانند نهایتاً تا تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۰ از پایان نامه های خود دفاع نمایند.

بدیهی است؛ تحت هیچ شرایطی دفاع از پایان نامه ها بعد از تاریخ ذکر شده امکان پذیر نخواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.8717.fa
برگشت به اصل مطلب