دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
اطلاعیه واکسیناسیون روز چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/9 | 
اطلاعیه واکسیناسیون روز چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ ...
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.9222.fa
برگشت به اصل مطلب