دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اخبار دانشگاه
اطلاعیه طرح پایش سلامت جسم دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/20 | 
 

اطلاعیه طرح پایش سلامت جسم دانشجویان:

https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.257.9959.fa
برگشت به اصل مطلب