دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه پیش ثبت نام ترم مهر ۱۴۰۱-۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/31 | 
اطلاعیه پیش ثبت نام ترم مهر ۱۴۰۱-۱۴۰۲
 
به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه می رساند :
 
پیش‌ثبت نام خوابگاه ترم مهر ۱۴۰۱-۱۴۰۲ از تاریخ ۳۱ مرداد تا۵ شهریور ماه در سامانه سمادhttp://samad.aut.ac.ir انجام خواهد گرفت؛ بدیهی است عدم پیش ثبت نام به منزله انصراف از خوابگاه می باشد.

درصورت عدم پرداخت هزینه ترم بهمن ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ،ثبت نام ترم آتی تایید نخواهد گردید.

با توجه به اتمام سنوات دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۶ و ماقبل، کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ و ماقبل، دکترای ورودی ۹۵وماقبل؛ نامبردگان اجازه ثبت نام ترم مهر ۱۴۰۱-۱۴۰۲را نخواهند داشت.

درصورت وجود ظرفیت، اسکان دانشجویان حومه تهران و البرز بعد از اسکان تمام دانشجویان غیر بومی، از تاریخ ۹ مهر ماه انجام خواهد گرفت.
 
 اداره امور خوابگاه ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.335.12368.fa.html
برگشت به اصل مطلب