دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اطلاعیه‌ها
مراجعه دانشجویان به اساتید مشاور (آذر ماه۹۸)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/29 | 
دانشجویان گرامی خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمائید:
 
با توجه به اهمیت نقش استاد مشاور در ارتقای کیفیت آموزشی و ضرورت مشاوره و راهنمایی دانشجویان در خصوص ارتقای تحصیلی و رفع  مشکلات احتمالی که بگونه­ای مستقیم یا غیر­مستقیم مانع از پیشرفتِ تحصیلی شما  عزیزان می­شود، مراجعه به استاد مشاور اجباری گردیده است.
 
 
۱- کلیه دانشجویان کارشناسی از تاریخ شنبه ۲/۹/۱۳۹۸ لغایت چهارشنبه ۲۰/۹/۱۳۹۸ باید به استاد مشاورِ خود جهت مشاورهء تحصیلی مراجعه نمایند.
۲ -  اساتید مشاور می­بایست باکس مربوط به مراجعه یا عدم مراجعه آذر ۹۸ دانشجویان برای مشاوره را فعال نمایند. (این مشاوره بمنظور ارائهء راهنمایی در نحوهء تحصیل دانشجویان و موارد مربوط به چگونگی انتخاب واحد در نیمسال دوم ۹۸ خواهد بود.)
۳- دانشجویانی که به استاد مشاورخود مراجعه ننمایند در نیمسال جاری (اول ۹۸) قادر به مشاهدهء ریزنمرات خود نبوده و درصورت تکراردرترم­های آتی از ثبت نام آنان ممانعت بعمل خواهد آمد.
۴- دانشجویان گرامی درصورت مراجعه به استاد مشاور، جهت اطلاع از تائید استاد مشاور حتما پورتال خود را کنترل نمایند. (وضعیت پورتال دانشجویانی که مراجعه آذر ۹۸ ایشان در پورتال ثبت شده باشد بصورت عادی خواهد بود.)
 ۵ - مراجعه دانشجویان به استاد مشاور و عمل به پیشنهادات ارائه شده توسط استاد مشاور یکی از ملاکهای اصلی بررسی درخواستهای آموزشی دانشجویان توسط معاون آموزشی دانشکده و مدیریت امور آموزشی دانشگاه در چهارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.لازم به ذکر است بازه مراجعه از تاریخ شنبه ۲/۹/۱۳۹۸ لغایت چهارشنبه ۲۰/۹/۱۳۹۸ تعیین گردیده، ضمناً در لیست اساتید مشاور مطابق فایل پیوست (۲)، دانشجویانی که معدل کل ایشان کمتر از ۱۳ است در دسته «دانشجویانی که نیاز به توجه ویژه دارند» قرار گرفته و دانشجویان با معدل ۱۳ و بیشتر از آن در دسته «مابقی دانشجویان تحت مشاوره» لحاظ گردیده است.


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.335.1447.fa
برگشت به اصل مطلب