دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اطلاعیه‌ها
رویه طرح ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/16 | 
به منظور بهبود کیفیت آموزش و پژوهش در دوره دکتری تخصصی ضرورت ایجاب می نمود ساختار اجرایی جهت ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره مذکور تدوین،و در دستور کار قرار گیرد.در طی ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان، ضمن آگاهی از موانع و مشکلاتی که به صورت عام یا خاص در مسیر این دوره ممکن است بوجود آید راهکارهای مناسب از سوی مراجع ذیصلاحی که در متن رویه به آن اشاره شده است ارائه خواهد شد. همچنین در صورت عملکرد نامناسب دانشجویان،اقدامات اجرایی لازم در زمان مقرر اعمال خواهد شد. دراین راستا دانشجو و استاد راهنما، ضمن ارائه گزارشهای میان سالانه و سالانه،به تشریح وضعیت پیشرفت فعالیتهای تحقیقاتی رساله و چالشهای علمی و تدارکاتی مربوطه پرداخته،و هیأت ارزیابی نیز در راستای وظیفه نظارتی خود،فعالیتهای انجام شده از سوی دانشجو را به صورت سالانه ارزیابی نموده و توصیه ها و مشاوره لازم را در اختیار دانشجوبان قرار میدهند.پیآمد قصور در انجام وظایف محوله نیز دارای راهکارهای قابل اجرا در این رویه میباشد که در صورت عدم رعایت مقرّرات تعیین شده از سوی دانشجو،منجر به صدور اخطار آموزشی خواهد بود.
جهت مشاهده این رویه اینجا کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.335.297.fa
برگشت به اصل مطلب