دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اطلاعیه‌ها
تخصیص گرنت معاونت امور بین­ الملل برای مشارکت در برنامه افق ۲۰۲۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/30 | 

معاونت امور بین ­الملل در پی شناسایی و معرفی هرچه بیشتر فرصت ها و برنامه­ های همکاری با دانشگاه­ ها و موسسات علمی معتبر خارج از کشور و جذب منابع مالی خارجی است. از جمله معتبرترین این منابع، برنامه افق  ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا که بزرگ‌ترین برنامه تحقیق و نوآوری در اتحادیه اروپا بوده و بودجه‌ای بالغ بر ۱۱۰ میلیارد یورو به آن تخصیص داده شده است. مهم ترین عامل موفقیت در این برنامه تشکیل گروه تحقیقاتی و ایجاد شبکه بین المللی توانمند در راستای فراخوان های این برنامه است. همچنین، معاونت امور بین الملل از گروه های تحقیقاتی که در این راستا اقدام کرده و با تهیه پروپوزال در فراخوان های این برنامه شرکت کنند حمایت مالی و معنوی انجام خواهد داد. جزییات بیشتر را در https://plink.ir/xfvC۳ مشاهده نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.335.320.fa
برگشت به اصل مطلب