دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اطلاعیه‌ها
بنیاد دانشگاه امیرکبیر رتبه های برتر کنکور را بورس می کند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/23 | 
بنیاد دانشگاه امیرکبیر رتبه های برتر کنکور را بورس می کند
 
بنیاد دانشگاه امیرکبیر رتبه های زیر ۲۰۰ را که در دانشگاه این دانشگاه ثبت نام کنند بورس می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این بورس تحصیلی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال و برای ورودی های سال ۹۸ خواهد بود.
این بورس تحصیلی به رتبه های زیر ۲۰۰ کنکور سراسری که این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب کنند تعلق می گیرد.
همچنین این بورس تحصیلی به دارندگان مدال  المپیادهای جهانی دانش آموزی که دانشگاه صنعتی امیرکبیر  را برای ادامه تحصیل انتخاب می کنند تعلق می گیرد.
این بورس تحصیلی برای کل دوره تحصیلی در صورت حفظ شرایط ممتازی قابل تمدید خواهد بود.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.335.365.fa
برگشت به اصل مطلب