دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اطلاعیه‌ها
برگزاری دوره‌های آنلاین باشگاه مهارت و اشتغال دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/23 | 
باشگاه مهارت واشتغال دانشگاه صنعتی امیر کبیر دوره های آنلاین به شرح زیر برگزار می نماید:
"مهارت‌های نرم ،خودشناسی و رزومه نویسی و مصاحبه"  به ترتیب در تاریخ‌های  ۳۰،۲۹ و ۳۱ اردیبهشت ،در ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار می‌شود .جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت skillclub.aut.ac.ir مراجعه نمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.335.3663.fa
برگشت به اصل مطلب