دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه شماره ۴ پیرامون تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
با توجه به اطلاعیه شماره سه پیرامون تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی، به اطلاع دانشجویان محترمی که تا ده تیرماه اقدام به تخلیه خوابگاه خود ننموده‌اند، می‌رساند :
 
  1.  تاکنون تعداد زیادی درخواست اسکان مشمول اطلاعیه شماره ۲ دریافت شده است و این روند ادامه دارد. تلاش اداره امور خوابگاه‌ها این است که از اتاق‌های تخلیه شده استفاده شود ولی با توجه به پایان مهلت تخلیه اتاق‌ها، در صورت ضرورت و در حد نیاز با اطلاع سکنه اتاق‌ها نسبت به جمع‌آوری وسایل و اسکان عزیزان متقاضی اقدام خواهد شد.
  2. در صورتی که به ظرفیت اتاق مورد نظر برای اسکان در تیر ماه نیاز نشود، هزینه اسکان ماه تیر برای این دسته از دانشجویان در تراز مالی سماد ایشان منظور خواهد شد. این محاسبه هزینه بصورت ماهیانه در مرداد و شهریور نیز خواهد بود.
معاونت فرهنگی و دانشجویی
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.335.4333.fa
برگشت به اصل مطلب