دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه زمانبندی حذف و اضافه دانشجویان کارشناسی نیمسال اول ۹۹-۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/6 | 
به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می رساند که ثبت نام در روزهای سهشنبه ۱۳۹۸/۷/۹  و چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به شرح جدول ذیل انجام خواهد شد.
روز ورودی ساعت
سه شنبه ۱۳۹۸/۷/۹ ورودی ۹۷ ۸ تا ۱۰
سه شنبه ۱۳۹۸/۷/۹ ورودی ۹۶ ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۳۹۸/۷/۹ ورودی ۹۵ ۱۳ تا ۱۵
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰ ورودی ۹۴ و ماقبل ۸ تا ۹:۳۰
چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۰ پریود آزاد ۱۰ تا  ۱۲
 
*لازم به ذکر است که ثبت نام از طریق پورتال آموزشی انجام می پذیرد .
*آموزش دانشکده  در ساعات فوق الذکرآماده ارائه خدمات هستند.
 
در صورت قطع برق در طول ثبت نام بشرح ذیل عمل خواهد شد :
۱- سیستم ثبت نام بلافاصله متوقف می گردد . ( جهت جلوگیری از ضایع شدن حق دیگران )
۲- ۵ دقیقه پس از وصل مجدد برق و رفع کامل قطعی برق در همه دانشکده  سیستم مجدداً وصل شده و کار از آنجائیکه متوقف شده بود ادامه می یابد. (زمان راه اندازی مجدد کامپیوترهای سایتها ۵ دقیقه است).

**برنامه زمانی جدول بالا به مدت قطعی برق  به تعویق خواهد افتاد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.335.483.fa
برگشت به اصل مطلب