دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اطلاعیه‌ها
دور دوم پانزدهمین دوره انتخابات شورای مدیریت انجمن‌های علمی دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/9 | 
دور دوم پانزدهمین دوره انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ ۱۹ لغایت ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹ به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.


 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.335.5272.fa
برگشت به اصل مطلب