دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه فاز پنجم اسکان خوابگاه‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | 
با آرزوی سلامتی برای کلیه عزیزان خانواده پلی‌تکنیک تهران و رفع هر چه زودتر شیوع بیماری کرونا، به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند فاز پنجم اسکان در شرایط کرونا با شرح ذیل برای گروه‌های مختلف تعریف گردیده است :
  1. با تمدید فاز چهارم تا هفته آخر آذرماه، زمان فاز پنجم، از اول دی لغایت ۱۵ بهمن می‌باشد.
  2. با توجه به محدودیت‌های جدی در ظرفیت اسکان در شرایط موجود و نیز لزوم تخصیص ظرفیت برای استفاده دانشجویانی که برای اتمام تحصیل یا پیشبرد امور پژوهشی نیاز به استفاده از امکانات دانشگاه دارند، حضور و غیاب در خوابگاه و دانشگاه انجام خواهد پذیرفت و چنانچه فردی در طول فاز جاری بیش از ۱۰ روز غیبت داشته باشد، اسکان وی لغو و مشمول اسکان در فازهای آتی نیز نخواهد بود. لذا عزیزانی که نیاز مبرم به حضور در دانشگاه ندارند، از ارائه درخواست اسکان خودداری فرمایند.
  3. برای موارد خاص، مانند آزمون جامع، دفاع، آزمون زبان و غیره (با ارائه مدارک و مستندات)، اسکان ده روزه پس از ارائه برگ تاییدیه سلامت و تعهدنامه اسکان در نظر گرفته می‌شود.
  4. با افزودن تعدادی از خوابگاه‌های جدید به سرویس، حدود ۲۰۰ ظرفیت اضافی نسبت به فاز ۴ برای پذیرش گروه‌های جدید مشمول اسکان و از جمله دانشجویان کارشناسی ایجاد شده است. پذیرش دانشجویان کارشناسی از ۵ دی‌ماه و پس از اتمام اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی صورت می‌پذیرد. 
  5. کلیه دانشجویان، بایستی ضمن تسویه بدهی خود نسبت به دریافت برگ تاییدیه سلامت از طریق مرکز بهداشت و درمان دانشگاه اقدام نمایند. کلیه دانشجویان، پس از تایید اسکان توسط اداره امور خوابگاه‌ها، دریافت برگ تاییدیه سلامت، تسویه بدهی و اخذ تعهد رعایت مسائل بهداشتی، فقط و فقط در روزهای کاری از ساعت ۸ تا ۱۴ امکان دریافت مجوز ورود به خوابگاه را دارند. (امکان ورود به خوابگاه خارج از ساعت اداری و پیش از ثبت اسم در کاردکس سماد به‌هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.)
  6. پذیرش مهمان در خوابگاه‌ها و نیز مهمان‌سراها تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود.
  7. غربالگری سراسری دانشجویان خوابگاهی توسط مرکز بهداشت و درمان در طول فاز پنجم صورت خواهد پذیرفت.
  • گروه‌های مشمول اسکان در این فاز به ترتیب ذیل مقرر می‌گردد :
 
گروه تحصیلی مشمول فاز پنجم شرایط پذیرش
افراد ساکن در فاز چهارم که اسم ایشان در حال حاضر در کاردکس سماد ثبت است. اسامی این دسته از افراد طی نامه شماره ۱۲۸۸/۳۰/د مورخ ۹۹/۹/۱۸ توسط معاونت دانشجویی به روسای دانشکده‌ها جهت بررسی و تایید تا تاریخ ۹۹/۹/۲۵ ارسال شده است. در صورت نیاز به اسکان و وصول تایید دانشکده تا تاریخ ۹۹/۹/۲۵، این افراد تا تاریخ اول دی ماه نسبت به دریافت مجدد تاییدیه بهداشت و پرداخت هزینه اسکان فاز چهارم اقدام نمایند. در غیر اینصورت از لیست اسکان حذف می‌گردند.
کارشناسی ۹۵ آن‌دسته از دانشجویان ورودی ۹۵ کارشناسی که برای دفاع پروژه، اخذ تک درس و انجام امور فارغ‌التحصیلی نیاز به استفاده از خوابگاه دارند، بایستی درخواست خود را از طریق پورتال آموزشی –قسمت درخواست خوابگاه- ثبت نمایند و پس از تایید استاد راهنما و دانشکده، از تاریخ ۴ دی ماه می‌توانند در روزهای کاری از ساعت ۸ الی ۱۴ جهت دریافت برگ تاییدیه سلامت مراجعه و مراحل اخذ خوابگاه خود را طی نمایند. بدیهی است پذیرش خارج از ساعات اداری به هیچ وجه امکان ندارد. 
کارشناسی ارشد ۹۷ (تئوری و تجربی) آن‌دسته از دانشجویان ارشد ۹۷ که در فاز چهارم در خوابگاه ساکن نبوده‌اند (به علت پروژه تئوری)، بایستی درخواست خود را از طریق پورتال آموزش –قسمت درخواست خوابگاه- ثبت نمایند و پس از تایید استاد راهنما و دانشکده، از ۲۹ آذرماه می‌توانند در روزهای کاری از ساعت ۸ الی ۱۴ جهت دریافت برگ تاییدیه سلامت مراجعه و مراحل اخذ خوابگاه خود را طی نمایند.  
کارشناسی ارشد ۹۸ (تجربی) آن‌دسته از دانشجویان ارشد ۹۸ (دارای پروژه تجربی) که در فاز چهارم در خوابگاه ساکن نبوده‌اند، بایستی درخواست خود را از طریق پورتال آموزش –قسمت درخواست خوابگاه- ثبت نمایند و پس از تایید استاد راهنما و دانشکده، از ۲۹ آذرماه می‌توانند در روزهای کاری از ساعت ۸ الی ۱۴ جهت دریافت برگ تاییدیه سلامت مراجعه و مراحل اخذ خوابگاه خود را طی نمایند.  
دانشجویان دکتری ۹۷-۹۵ آن‌دسته از دانشجویان دکتری ورودی ۹۵ تا ۹۷که در فاز چهارم در خوابگاه ساکن نبوده‌اند، چنانچه پروپوزال مصوب دارند بایستی درخواست خود را از طریق پورتال آموزش –قسمت درخواست خوابگاه- ثبت نمایند و پس از تایید استاد راهنما و دانشکده، از ۲۹ آذرماه می‌توانند در روزهای کاری از ساعت ۸ الی ۱۴ جهت دریافت برگ تاییدیه سلامت مراجعه و مراحل اخذ خوابگاه خود را طی نمایند.
موارد خاص و ضروری با تایید معاونت فرهنگی و دانشجویی
 
معاونت فرهنگی و دانشجویی
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.335.6275.fa
برگشت به اصل مطلب