دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اطلاعیه‌ها
برنامه امتحانات تئوری و عملی دروس تربیت بدنی در نیمسال دوم ۱۴۰۰- ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/1 | 
عنوان آزمون عملی تاریخ اول آزمون عملی تاریخ دوم آزمون تئوری
تربیت بدنی ۱ یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳
از ساعت ۸ الی ۱۲
سه‌­شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵
 از ساعت  ۸ الی ۱۲
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶
از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶
تربیت بدنی ۲ دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷
از ساعت ۸ الی ۱۲
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹
از ساعت ۸ الی ۱۲
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲
 از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶
* آزمون عملی در ۲ روز اعلام شده است که دانشجویان یکی از این تاریخ­‌های اعلام شده را جهت امتحان انتخاب نمایند و در سامانه کورسس بارگذاری ­نمایند.
*  دانشجویانی که بیش از ۳ جلسه غیبت داشتند مجوز شرکت در امتحانات پایان ترم را ندارند.
*  در صورت غیبت در هر یک از آزمون‌­ها (عملی و تئوری) برای دانشجو غیبت امتحانی لحاظ می‌­گردد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.335.7853.fa
برگشت به اصل مطلب