دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اکتشافات، اختراعات و دستاوردها
انتخاب تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از تیم های برتر مسابقه «هماورد ملی توسعه در فناوری صنعت هوایی»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/23 | 
تیم عمود پرواز دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از  تیم های برتر مسابقه «هماورد ملی توسعه در فناوری صنعت هوایی» معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مسابقه «هماورد ملی توسعه در فناوری صنعت هوایی» از سوی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح برگزار شد. 
در این مسابقات ۱۷ تیم از دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، مالک اشتر، صنعتی ارومیه، تهران، آزاد اسلامی(واحد علوم و تحقیقات)، هوایی شهید ستاری
و پژوهشگاه هوافضا حضور داشتند.
تیم عمود پرواز دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سرپرستی دکتر نقاش در این مسابقات حضور یافت.  سیده مرضیه موسوی مدیر فنی تیم و  سرور سادات حسینی،  امیر نواح فرساد،  یاسین رضایی،  سعید رضا رزمی،  محمدصالح رحیمی، علی‌رضا صمیمی و  رضا سلطانی نژاد از اعضای تیم بوده اند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.336.10012.fa
برگشت به اصل مطلب