دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اکتشافات، اختراعات و دستاوردها
با هدف توانمندسازی و توسعه فعالیتهای پژوهشی و صنعتی؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر با شرکت مهندسی تدبیر توسعه سلامت تفاهم نامه همکاری امضا کرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/8 | 

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت مهندسی تدبیر توسعه سلامت (TTS)  با هدف توانمندسازی و توسعه فعالیت های علمی، پژوهشی و صنعتی امضا شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت مهندسی تدبیر توسعه سلامت با محوریت همکاری های علمی، فناوری، مدیریتی و سرمایه گذاری علمی در پروژه های صنعت پسماند منعقد شده است.
همکاری فنی و تکنولوژیک در صنعت پسماند، همکاری در ایجاد شرکتهای دانش بنیان در صنعت پسماند، همکاری در برگزاری همایش ها و کنفرانس های مشترک علمی ترویجی، همکاری در برگزاری رویدادها و مسابقات علمی مشترک در موضوع پسماند، همکاری و حمایت از طرح های پژوهشی، رساله های دانشجویی، کارورزی و کارآموزی، همکاری مشترک در راه اندازی کارخانه نوآوری پسماند کشور از محورهای این تفاهم نامه است.
شرکت مهندسی تدبیر توسعه سلامت نیز براساس این تفاهم نامه موضوعات ارائه و معرفی نیازمندیهای فنی و تکنولوژیک صنعت پسماند در پروژه های شرکت به دانشگاه، حمایت مالی و اعتباری از راه حلهای فنی ارائه شده توسط دانشگاه در قالب طراحی پروژه های مشترک کاری و حمایت از ایده ها و فناوری های تولید شده توسط دانشگاهیان که قابلیت تجاری سازی دارد را اجرایی کند. 
براساس این تفاهم نامه معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز متعهد می شود تا طرح نیازهای فنی و تکنولوژیک مطرح شده از طرف مقابل به اساتید و دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و کوشش در ارائه پاسخ های مدنظر به طرف مقابل، در اختیار قرار دادن آزمایشگاه ها، کارگاه ها و کتابخانه های دانشگاه برای اجرای پروژه ها و طرح های مشترک در قالب قراردادهای مجزا، نظارت علمی بر پروژه های مشترک مورد نیاز و فعال سازی ظرفیت های حداکثری مراکز پژوهشی دانشگاه در مسیر اجرای تفاهم نامه را اجرا کند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.336.12023.fa
برگشت به اصل مطلب