دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اکتشافات، اختراعات و دستاوردها
استاندارد سازی صنعت دریایی با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/15 | 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سازمان استانداردسازی صنایع دریایی در راستای استانداردسازی این صنعت همکاری می کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،نشست یک روزه هم اندیشی مدیران و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سازمان صنایع دریایی، مرکز استاندارد دفاعی ایران و پژوهشکده استاندارد ملی برگزار شد. محور گفتگو در این نشست مفاهیم استاندارد بود.
مدیرعامل سازمان صنایع دریایی در این مراسم با تاکید بر ضرورت پرداختن به موضوع استاندارد گفت: امیدواریم همراه با دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان صنایع دریایی، انقلابی در استاندارد دریایی ایجاد کنیم.
وی افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یک دانشگاه قدرتمند در حوزه تخصصی مهندسی دریا و کشتی سازی می تواند نقش مؤثری در این فرآیند ایفا کند.
در ادامه، دکترسید رضا غفاریان معاون پژوهشی دانشگاه در این مراسم گفت: استانداردسازی صنایع دریایی یک حرکت بنیادین است و نیاز به فرهنگ سازی مناسب دارد.
به گفته وی، ما به عنوان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تلاش می کنیم که این فرهنگ سازی به صورت سیستماتیک در سطح دانشکده ها و پژوهشکده ها با محوریت دانشکده مهندسی دریا انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: مسیر دشواری در پیش داریم ولی خروجی های پرباری خواهیم داشت.
رئیس مرکز استاندارد دفاعی ایران نیز در این نشست یک روزه به تشریح سرفصل های همکاری و موضوعات مورد نظر این مرکز جهت انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پرداخت.
دکتر نازی که به نمایندگی از رئیس پژوهشگاه استاندارد ملی در این نشست حضور داشت گفت: پژوهشگاه استاندارد آمادگی لازم را برای همکاری با دانشگاه دارد.
دکتر حمید زراعتگر مجری دفتر توسعه استاندارد دریایی و رئیس دانشکده مهندسی دریا در این نشست خاطرنشان کرد:  دفتر توسعه استاندارد دریایی توسط سازمان صنایع دریایی و دانشکده مهندسی دریا ایجاد شده است و بنا دارد تسهیل گر رابطه صنعت دریایی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه استانداردهای دریایی باشد.
وی ادامه داد:  ما در حال تعریف ساختار جدیدی از نوع همکاری ها هستیم و دست یاری به سمت همه در راستای هرچه بهتر شدن این فرآیند دراز می کنیم.
گفتنی است، در این نشست یک روزه، علاوه بر رئیس سازمان صنایع دریایی، رئیس مرکز استاندارد دریایی، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس و اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا، رؤسای دانشکده های مکانیک، صنایع، هوافضا، معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک، یکی از اعضاء هیئت علمی پژوهشکده استاندارد ملی به نمایندگی از رئیس پژوهشکده و جمعی از مدیران صنعت دریایی حضور داشتند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.336.12970.fa.html
برگشت به اصل مطلب