دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اکتشافات، اختراعات و دستاوردها
دو استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان پراستنادترین پژوهشگران دنیا قرار گرفتند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/29 | 

دو عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در لیست پراستناد ترین دانشمندان جهان در سال ۲۰۲۰ قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر :موسسه Clarivate هر ساله لیستی از پراستناد ترین دانشمندان جهان منتشر میکند که آقایان دکتر مهدی دهقان از دانشکده ریاضی و دکتر سجاد جعفری از دانشکده مهندسی پزشکی در این لیست حضور دارند.
 از ایران ۸ دانشمند در این لیست معرفی شده اند که تنها دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیش از یک نماینده در آن دارد. 
در مجموع ۶۳۸۹ محقق از سراسر جهان انتخاب شده اند که آمریکا با ۲۶۵۰، چین با ۷۷۰ و انگلستان با ۵۱۴ محقق بیشترین سهم را در اختیار دارند. 
بودن تنها ۶ و ۱۵ محقق از روسیه و هند، از نکات قابل توجه این فهرست می باشد. 
همچنین دانشگاه هاروارد با ۱۸۸، آکادمی علوم چین با ۱۲۴، و دانشگاه استنفورد با ۱۰۶ محقق بیشترین سهم را در بین موسسات علمی در اختیار دارند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.336.5984.fa
برگشت به اصل مطلب