دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اکتشافات، اختراعات و دستاوردها
کسب رتبه سوم پژوهش‌های کاربردی بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی توسط محققان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/26 | 
محققان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیررتبه سوم پژوهش‌های کاربردی بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی را کسب کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : یحیی چوپانی دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سرپرستی آقای دکتر محمدرضا رازفر و آقای دکتر محسن خواجه‌زاده موفق به کسب رتبه سوم پژوهش های کاربردی بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی شدند.
طرح برگزیده بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی با عنوان « دستگاه پرداختکاری خودکار ایمپلنت‌های مفصل ران» توسط آقای یحیی چوپانی به راهنمایی آقایان دکتر محمدرضا رازفر و دکتر محسن خواجه زاده انجام شده است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.336.7035.fa
برگشت به اصل مطلب