دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اکتشافات، اختراعات و دستاوردها
حذف آلاینده هوا تحت تابش نور مرئی بدون تولید محصول جانبی مضر توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/27 | 

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند طی اجرای پروژه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد، آلاینده‌های NO و NO۲ را با سنتز ماده‌ای فتوکاتالیستی تحت شرایط محیطی و بدون تولید محصول جانبی مضر از بین ببرند. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندس مرضیه مدرس دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی گرایش محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محقق طرح « سنتز پوشش های فتوکاتالیستی مناسب جهت حذف آلاینده های NOx » گفت: در این تحقیق نانو ترکیبات ZnO اصلاح شده با CdS با روش سنتز شیمیایی مرطوب با موفقیت سنتز شد و به صورت یک فیلم پوششی روی سطح به منظور حذف  NOx تحت تابش نور مرئی مورد بررسی قرار گرفت. 
وی با اشاره به هدف از اجرای این طرح گفت: هدف از انجام این طرح استفاده از یک فتوکاتالیستِ فعال در محیط نور مرئی بوده است که به منظور حذف آلاینده NOx از هوا مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به اهمیت حذف NOx از هوا، سنتز پوشش¬های فتوکاتالیستی در محیط¬های باز شهری در مقیاس آزمایشگاهی و حتی پایلوت مورد توجه قرار گرفته است. 
محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه استفاده از این روش در پروژه¬های تحقیقاتی در منابع بین المللی رو به گسترش است و به نتایج قابل قبولی دست یافته¬اند، افزود: در این پروژه برای نخستین بار از نانو ذرات CdS به عنوان اصلاح کننده فتوکاتالیست ZnO  به منظور افزایش لبه جذب آن در نور مرئی و حذف آلاینده های NOx از هوا استفاده شده است.  
وی با اشاره به نوآوری این طرح گفت: روش استفاده از این تکنولوژی به این صورت است که پس از سنتز فتوکاتالیست مورد نظر، این نانوفتوکاتالیست با رنگ ساختمانی مخلوط می‌شود و به صورت یک پوشش در ساختمان¬ها قابل استفاده است. از آنجا که این فتوکاتالیست توانایی جذب نور مرئی را دارد، تحت تابش نور مرئی ( ۴۵ درصد نور خورشید) فعال شده و آلاینده NOx را حذف می¬کند. 
محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با بیان اینکه اجرای این پروژه باعث حذف بیش از ۶۰ درصد NOx در هوا بدون تولید محصول جانبی مضر می‌شود، گفت: در حال حاضر این طرح در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. 
مدرس خاطر نشان کرد: ابتدا ماده مورد نظر با بررسی منابع معتبر علمی برگزیده شد و با یک روش آسان سنتز و تولید شد و پس از انجام آنالیزهای مربوط به تعیین مشخصات کاتالیست، عملکرد آن در ابعاد آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وی، این روش برای حذف آلودگی هوا در سازمان حفاظت از محیط زیست ، وزارت نیرو و شهرداری قابل استفاده و توسعه است. 
وی با اشاره به مزیت های رقابتی طرح گفت: عدم تولید محصول جانبی مضر، روش ساده سنتز فتوکاتالیست، کم هزینه بودن روش و حذف آلاینده¬ها با به کارگیری نور مرئی مزیت¬های رقابتی این طرح به شمار می رود. 
گفتنی است: اساتید راهنمای این طرح دکتر بهرام ناصرنژاد عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر سمیه علیجانی عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو هستند و این پروژه به طور مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشگاه نیرو و با حمایت مالی پژوهشگاه نیرو اجرا شده است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.336.8491.fa
برگشت به اصل مطلب