دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اکتشافات، اختراعات و دستاوردها
کسب رتبه ۳۷ جهانی، هشتم آسیایی و یکم کشوری ریاضیات توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/17 | 

بر اساس آخرین رتبه‌بندی US News، دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کسب جایگاه ۳۷ در فهرست «Best Global Universities for Mathematics» و جایگاه نخست در میان مراکز آموزشی ایران در حوزه ریاضیات شد.
منبع: 
https://www.msrt.ir/fa/news/۶۵۰۵۵
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.336.9951.fa
برگشت به اصل مطلب