دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
پیام نوروزی دکتر «سیدحسن قدسی پور» رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک‌تهران) به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/28 | 
پیام نوروزی دکتر «سیدحسن قدسی پور» رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک‌تهران) به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۱

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.341.11200.fa.html
برگشت به اصل مطلب