دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
برگزاری ششمین سمینار از سمینارهای آمار و داده کاوی سخنرانی علمی: فرآیندهای لوی و فرآیندهای خود مشابه مارکف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/30 | 

سخنرانی علمی از سلسله برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع: فرآیندهای لوی و فرآیندهای خود مشابه مارکف

میزبان: دکتر سعید رضاخواه، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سخنران: Prof Andreas Kyprianou استاد ریاضی دانشگاه بث، انگلستان
چهارشنبه ۳۱  فروردین ماه ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۰

لینک  ثبت نام : https://intrel.aut.ac.ir/en/۴۴-۲
لینک شرکت در سخنرانی:  https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/statistics/guest


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.341.11325.fa
برگشت به اصل مطلب