دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
برگزاری هفتمین سمینار از سمینارهای آمار و داده کاوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/20 | 

سخنرانی علمی از سلسله برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع:

 


حل مارکفی توزیع های ماندگار عددی


میزبان: دکتر سعید رضاخواه، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سخنران Prof Fraydoun Rezakhanlou استاد ریاضی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ، آمریکا

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۰

 چکیده سخنرانی: 
https://intrel.aut.ac.ir/en/profrezakhanlou
لینک  ثبت نام : https://intrel.aut.ac.ir/en/۳۱-۲
لینک شرکت در سخنرانی:  https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/statistics/guest

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.341.11540.fa
برگشت به اصل مطلب