دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
سخنرانی علمی از سلسله برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع: فرکانس نسبی دو فرآیند حالت شاخه ای پیوسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/1 | 

برگزاری هشتمین سمینار از سمینارهای آمار و داده کاوی
سخنرانی علمی از سلسله برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع:
فرکانس نسبی دو فرآیند حالت شاخه ای پیوسته

میزبان: دکتر سعید رضاخواه، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سخنران: Prof Maria Emilia Caballero استاد ریاضی دانشگاه UNAM

چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۰
  
لینک  ثبت نام : https://intrel.aut.ac.ir/en/۳۰-۶
لینک شرکت در سخنرانی: https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/statistics/guest

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.341.11640.fa.html
برگشت به اصل مطلب