دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند: از سری کارگاه های زندگی دانشجویی؛ تکنیک های افزایش تمرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/13 | 

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند:
از سری کارگاه های زندگی دانشجویی
تکنیک های افزایش تمرکز
مدرس: علی اصغر اصغرنژاد
دوشنبه ۱۶ خرداد ساعت ۱۹
لینک:
http://meetings۲.aut.ac.ir/acc۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.341.11784.fa.html
برگشت به اصل مطلب