دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/20 | 

پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
دختر و پسر
دانشگاه تبریز
تابستان ۱۴۰۱
اطلاعات بیشتر:
https://olympiad۱۵.tabrizu.ac.ir/fa
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.341.12083.fa
برگشت به اصل مطلب