دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
کارگاه تخصصی نوآوری و پایداری انرژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/16 | 

 
کارگاه تخصصی نوآوری و پایداری انرژی ۱۹ و ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میگردد.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.341.174.fa
برگشت به اصل مطلب