دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
وبینار /دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

وبینار /دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو؛ برگزار می‌کند.
 سه شنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶
اطلاعات بیشتر برای ثبت نام را در پوستر ملاحظه کنید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.341.3931.fa
برگشت به اصل مطلب