دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
آینده پژوهس در تجاری سازی فضایی؛ رویداد آسانسور فضایی و بندرستارگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/15 | 

آینده پژوهی در تجاری سازی فضایی
رویداد آسانسور فضایی و بندرستارگان
طوفان فکری بین حوزه فضایی و تکنولوژی
پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۲
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لینک ثبت نام بندرستارگان:
https://b۲n.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.341.617.fa
برگشت به اصل مطلب