دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
«کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب»

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/23 | 

 

«کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب»
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پردیس بندرعباس - ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
ویدئوی کنفرانس را در ادامه ملاحظه نمائید: ...
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.341.6662.fa
برگشت به اصل مطلب