دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
دوره توسعه ویژگی‌های رهبری برای مدیران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/20 | 

دوره توسعه ویژگی‌های رهبری برای مدیران ...

اطلاعات بیشتر:
http://the-business-school.ir/courses/

فایل pdf را دریافت و ملاحظه کنید:

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.341.6984.fa
برگشت به اصل مطلب