دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت می گیرد؛ حمایت از پایان نامه ها با محوریت کسب و کارهای بازار سرمایه و کاربردهای مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/28 | 
پایان نامه های دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با محوریت کسب و کارهای بازار سرمایه و کاربردهای مالی توسط مرکز نوآوری گام دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر حمایت می شوند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز نوآوری گام با همکاری کارگزاری مبین سرمایه و شرکت دادهپردازی سرمایه هوشمند گرادیان در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاسیس شده است که این مرکز اقدام به حمایت از پایان نامه های دانشجویان با محوریت کسب و کارهای بازار سرمایه و کاربردهای مالی کرده است.
هدف از اجرای این رویه تقویت و تشویق دانشجویان و اساتید به تعریف پایان نامه های مطابق با نیازمندی های این مرکز است.
بنابراین در این مرکز اعطا گرنت پژوهشی در دستور کار قرار گرفته است و این گرنت به پایان نامه هایی تعلق می گیرد که موضوعات آنها نیازمحور و محصول محور است.
این طرح پژوهشی تمامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را دربرمی گیرد.
اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز می توانند پژوهش های نیازمحور، مطابق با نیازمندی های حوزه کسب و کار مرکز نوآوری گام، تعریف کنند.
مدت زمان مجاز اجرای طرح در مقطع کارشناسی، یک نیمسال (۴ و نیم ماه) است و این زمان، بسته به عملکرد ارائه شده و توسعه کار تا یک نیمسال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
زمان مجاز اجرای طرح در مقطع کارشناسی ارشد، یک سال (۱۲ ماه) تعیین شده که این زمان نیز بسته به عملکرد ارائه شده و توسعه کار تا یک نیمسال نیز قابل تمدید است.
زمان مجاز اجرای طرح در مقطع دکتری، دو سال (۲۴ ماه) است که این دو سال، بسته به عملکرد ارائه شده و توسعه کار، به سه سال (۳۶ ماه) و دریافت حمایت در مقطع پسادکتری نیز قابل تمدید خواهد بود.
پرداختی ها در انتهای هر نیمسال بر اساس امتیاز ارزیابی انجام صورت می گیرد و برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گرنت پژوهشی تنها به نیمسال های تحصیلی پس از تایید موضوع پایان نامه تعلق گرفته و نیمسال های تحصیلی که صرفا دانشجو در آن در حال گذراندن دروس است، مشمول دریافت گرنت نیست.
متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت گرنت از طریق پست الکترونیکی gammobinsb.com و یا شماره تماس ۴۲۰۹۳۳۰۵۰-۰۲۱ اقدام کنند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.341.7074.fa
برگشت به اصل مطلب