دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
سخنرانی علمی از سلسله وبینارهای معاونت امور بین الملل دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/3 | 

سخنرانی علمی از سلسله وبینارهای معاونت امور بین الملل دانشگاه:
A Single Camera Micro-Scale Approach for ۳D Flow Measurement Inside a Porous Medium
🎙میزبان: دکتر سید علیرضا حسین زاده حجازی، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
🎙سخنران: دکتر رضا صباغ، استاد همکار، دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشگاه آلبرتا
دوشنبه ۴ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۳۰
دریافت لینک شرکت در برنامه و آگاهی از سایر وبینارها:
https://intrel.aut.ac.ir/webinars/
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.341.7136.fa
برگشت به اصل مطلب