دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
سخنرانی علمی «عکس برداری عددی از دینامیک و جذب گازها با استفاده از سی تی اسکن»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/31 | 

سخنرانی علمی از سلسله برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع:
*عکس برداری عددی از دینامیک و جذب گازها با استفاده از سی تی اسکن*
میزبان: دکتر سید علیرضا حسین زاده حجازی، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سخنران:
 Dr. Ronny Pini, Senior Lecturer, Department of Chemical Engineering, Imperial College London
دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۰
https://yun.ir/۲r۱۴ta
آگاهی از سایر برنامه ها:
https://intrel.aut.ac.ir/webinars/
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.341.7650.fa
برگشت به اصل مطلب