دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
هفتمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران / آبان ماه ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 

هفتمین کنفرانس بین‌المللی آموزش مهندسی ایران، به همت انجمن آموزش مهندسی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیردر آبان ماه سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

کنفرانس‌های انجمن آموزش مهندسی ایران کانونی برای تبادل نظر و تضارب آرا میان اندیشمندان حوزه آموزش مهندسی است. ماموریت محوری این کنفرانس‌ّها بررسی چالش‌های آموزش مهندسی در ایران و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت آن می‌باشد. در این راستا هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش مهندسی ایران که در سال ۱۴۰۰ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار می‌شود، زمینه اصلی خود را «گذشته، حال و آینده آموزش مهندسی» در کشور قرار داده است. بدین ترتیب با مطالعه و رصد شیوه تغییرات آموزش مهندسی در دهه‌های گذشته در کشور و بررسی وضعیت فعلی آن، چشم انداز واقع‌گرایانه‌ای از جایگاه آموزش مهندسی به دست آورده و می‌توان با تاکید بر بهبود کیفی آموزش مهندسی راه کارهای پسندیده‌ای برای آینده ارائه داد.

آدرس تارنمای کنفرانس برای کسب اطلاعات بیشتر:

https://iseec.ut.ac.ir/ 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-1.341.8942.fa.html
برگشت به اصل مطلب