دانشگاه صنعتی امیرکبیر- همایش‌ها و مسابقات
وبینار آشنایی با فعالیت ها و خدمات انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/26 | 

وبینار آشنایی با فعالیت ها و خدمات انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران / یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ تا ۱۲
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.341.9691.fa
برگشت به اصل مطلب