دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
پخش خبر انتخاب رساله برگزيده تقاضا محور دانش آموخته دانشکده مهندسی نفت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/30 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.10151.fa
برگشت به اصل مطلب