دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
پخش گزارش انقلاب زمستانی و گفتگو با دکتر پرویز پروین رئیس دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/8 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.10336.fa
برگشت به اصل مطلب