دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
توسط محققان پژوهشکده فناوری های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر تولید غشاهای دستگاه دیالیز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/20 | 

پخش گزارش تولید غشاعای دستگاه دیالیز توسط محققان پژوهشکده فناوری های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر از بخش خبری ۱۴ شبکه یک و خبر سیما
 /برای تماشای نسخه ویدیویی کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.11532.fa
برگشت به اصل مطلب