دانشگاه صنعتی امیرکبیر- امیرکبیر در رسانه‌ها
بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایشگاه توسعه فناوری هوایی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/30 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=1.342.12888.fa
برگشت به اصل مطلب